همه چیز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم
یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم
تو نگرانم نشو !!
همه چیز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی !
یاد گرفته ام ….نفس بکشم بدون تو……و به یاد تو !
یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن…
و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم !
تو نگرانم نشو !!
همه چیز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام که بی تو بخندم…..
یاد گرفته ام بی تو گریه کنم…و بدون شانه هایت….!
یاد گرفته ام …که دیگر عاشق نشوم به غیر تو !
یاد گرفته ام که دیگر دل به کسی نبندم ….
و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم !
اما هنوز یک چیز هست …که یاد نگر فته ام …
که چگونه…..!
برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم …
و نمی خواهم که هیچ وقت یاد بگیرم ….
تو نگرانم نشو !!”فراموش کردنت” را هیچ وقت یاد نخواهم گرفت.
 

[ پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 ] [ 18:33 ] [ رارا ]

[ ]

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
 
دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ...
 

[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 13:35 ] [ رارا ]

[ ]

 

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

باز هم دیدمش!
.
نه اینکه بغض کنم,
نه!!
فقط ...

از دور ،
هزار سال پیر شدم...

[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 13:43 ] [ رارا ]

[ ]

بیچارہ من.......

کسے را پاشویہ میکردم کہ از تب دیگرے مےسوخت!!

[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 13:37 ] [ رارا ]

[ ]

[ سه شنبه سی ام مهر 1392 ] [ 12:13 ] [ رارا ]

[ ]

[ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ] [ 23:48 ] [ رارا ]

[ ]

اِمروز بِ آینه که خیرِه شُدَم...

شِکَست...

او هَم نگآه سیآهِ سَنگینِ سُکوتَم رآ..

تآب نیآورد...

[ دوشنبه یکم مهر 1392 ] [ 13:29 ] [ رارا ]

[ ]

[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 19:11 ] [ رارا ]

[ ]

آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند...
پای حرف هایی که می زنند، قول هایی که می دهند،
اشتباهاتی که می کنند،
احساساتی که بروز می دهند،
نگاه هایی که از عمق جان می کنند،
نوازش هایی که با سرانگشتانشان می کنند،

دوستت دارم هایی که می گویند،
زندگی هایی که می بخشند،
عشق هایی که نثار می کنند......

آدم ها باید توی زندگیشان پای انتخاب هایشان بایستند.
زندگی مواجهه ی ابدی آدم هاست با انتخاب هایشان..[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 18:55 ] [ رارا ]

[ ]

مــرا دخـــتر مے نـامــند ؛

مــضمونــے که جذابیتــش نفــس گـیــر استــــ....

دنیاے دخترانه مـن

نه با شمع

نه با عروسـک، معنــــا پیدآ نمــےکند

و نه با اشک و افسون

امــا تمام اینها را در بر مےگیــرد

مــن....

نه ضعیفم نه ناتـــوان

چـــرا که خداونـد مرا بــدون خشونت و زور و بـــآزو مے پــسندد

اشکــ ریـختـن ضعفـ مـن نیستـــــ

قدرت روح مــن استــــ[ دوشنبه هجدهم شهریور 1392 ] [ 15:22 ] [ رارا ]

[ ]

وَصیَت میکُنَم پَس اَز مَرگَم

چَشمهآیَم را بِه م ـ ـ ـآدَرَم بِدَهید

خودَم دیدَم کِه زَمآنِه سویِ چَشمآنَش را چِه بیرَحمآنِه میگِرِفت!

دَست هایَم را بِه پِدَرَم بِدَهید

تا زِبریِ دَستانَش صورَتِ م ـ ـ ـآدَرَم را هِنگآمِ نَوازِش ، سُرخ نَکُنَد!

قَلبَم را بِه نانِ خُشکی ای بِدَهید

که قَلبِ پاره پاره هَم میخَرَد!

اما فَقَط

ش ـ ـ ـانِه هآیَم را با مَن بِه خ ـ ـ ـآک بِسپارید

شَبهآیِ زی ـ ـ ـآدی این شانِه ها چَتری بود

بَرای دُختَرَکی کِه این حَوالی مُدام بارانی بود..!


[ دوشنبه یازدهم شهریور 1392 ] [ 0:2 ] [ رارا ]

[ ]

در من

آدم برفی ای است

که عاشق آفتاب شده!

و این

خلاصه ی همه ی داستان های عاشقانه ی جهان است...

[ یکشنبه سوم شهریور 1392 ] [ 14:28 ] [ رارا ]

[ ]

وقتــــی کـــه نیستـــــی

بــا دیـــدن هـــر صحنــــه عـــاشقانـــه ای

احســــاس یــــک پرانتــــز را دارم

کــــه همــــه ی اتفــــاقـــات خـــوب خــــارج از آن می افتــــد...

 

[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 0:54 ] [ رارا ]

[ ]

[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 1:38 ] [ رارا ]

[ ]

من مینویسم

و

تو

نمی خوانی!

اما

مخاطب که تو باشی ...

مدیونم اگر ننویسم ...

[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 19:33 ] [ رارا ]

[ ]

مـ ـی دانم کــ ــار داری !

سـ ـَرَت شــ ـلوغ است !

مـ ـی دانم !

اما اینکـ ــه موقع خـ ــواب...

روی تخـــتت... چند ثانیه...

فقط لحـ ـظه ای بــه ذهــنت خــ ـطور کند

کــ ـه یکـ ــ جـ ـایی ...

کـــ ـسی ...

روی تخـ ــتش ...

موقع خــوابــ ـش ...

برای "تــ ـو" اشـ ــک مـــ ـی ریزد !

همین هـ ـم بـ ـرای مــ ـن کـ ــافیست

 

 

[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 ] [ 15:18 ] [ رارا ]

[ ]

امیــــــد سالهـــای از دست رفتـــه ام

امیــــــد روزهـــای بــــی کسی ام

تولـــــــــــدت هرسال بـــی تو ...    آغازی است برای عاشق تر ماندنم...

بـــــی تو امـــــــــــا...

با تو بودن را جشــــن می گیــــرم و ساده می گویــــم:

***حس دوبــــــــــــــــــــــاره  بـــــودنت  مبــــــارکــــــــــــــــــــ***

                                              

 


ادامه مطلب

[ دوشنبه ششم خرداد 1392 ] [ 22:25 ] [ رارا ]

[ ]

[ جمعه سوم خرداد 1392 ] [ 13:21 ] [ رارا ]

[ ]

بهتریـــنم، به پای همه خوبیـــهایت برایت خــوب بودن، خــوب ماندن و خــوب دیدن را آرزو می كنم...

[ جمعه سوم خرداد 1392 ] [ 12:23 ] [ رارا ]

[ ]

منـــ از تمامــِ دنیا

فقط آن دایرهـ ے مشکے چشمانـــ تو را میخواهمـــ

وقتے کهـ در شفافیتشــ

بازتابـــ عکســـ خودمـــ را میبینمـــ.............

[ پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 13:30 ] [ رارا ]

[ ]

تاریــــــــکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیـــف
لــرزشی روی میز کنار تختم اتفاق میفتــد
از این صدا متنفر بودم امــــــــا...
چشم هایم را میمالــم
... new message
تـا لود شود آرزو می کنــم کاش تو باشی...
ســکوت می کنــم . . .
آرزوی بی جایی بـــود

[ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 ] [ 20:17 ] [ رارا ]

[ ]

صدایـــم میـــزد "گـــلم"

گـلـی بـــودم در بـاغـچه ی دلــش

امـــا ...

او باغــبان عاشقــی نــبود...

گـاهـی ســر میـــزد و دل میـــبرد ...

ســالــها بعد دانسـتم كه من تنهــــا نـــبودم ...

او بــاغبـــــان گـلهــای زیـــــــادی بــود

[ سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 ] [ 21:17 ] [ رارا ]

[ ]

هی فلانی
عاشقانه های مرا به خود نگیر... مخاطب من معشوقه ایست که هنوز به دنیا نیامده....
تو که مدت هاست برای من از دنیا رفته ای !
(مخاطب خاص)

[ جمعه دوم فروردین 1392 ] [ 0:55 ] [ رارا ]

[ ]

من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟

پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم

تنهاییت برای من ...

غصه هایت برای من ...

همه بغضها و اشكهایت برای من ...

بخند برایم بخند

آنقدر بلنــــد

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را ...

صدای همیشه خوب بودنت را

...دلم برایت تنگ شده...

[ جمعه چهارم اسفند 1391 ] [ 15:35 ] [ رارا ]

[ ]

بــــــــــــــــد تریـــن روز عــــــــمرم دیــــروز بــــــــود...........................

[ سه شنبه یکم اسفند 1391 ] [ 20:39 ] [ رارا ]

[ ]

کــــــودکی هایم عاشــق تابـــ بازی بود...           تاب می خورد و میخندید...

بـــــــزرگی هایم هم تاب بازی را دوســـت دارد...

هر ازگــاهی دست بی تابی هایم را می گیرد و به تابـــ بازی می برد...

نمیدانم چه رازی در میان است

ولی.... 

همین که بی تابـــی هایم را به تاب می رساند دیگــر بی تاب نیستم...

 

بـــــــــــزرگی هایم تـــــــاب می خـــــورد و می خــــندد


[ شنبه بیست و یکم بهمن 1391 ] [ 17:15 ] [ رارا ]

[ ]

نگـــــــران نباش

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

بــزرگ شـــده ام ...

دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم ...!

آمـوختــه ام

که این فـــاصــله ی کوتـــاه بین لبخند و اشک

نامش " زندگیست "

آمــوختــه ام

که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشــــود

راســــــتی

دروغ گـــــفتن را نیــــــــز

خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام ...!

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

              خــــــوبِ خــــوب ...

[ یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 ] [ 22:35 ] [ رارا ]

[ ]

دل شکسته ها نفرین هم بکننـــــــــــــــــد ،

گیرا نیـــــــــــــ ست…!


نفــــــــــــــــرین ،

ته دل می خواهــــــــــد


دل شکسته هم که دیــــــــگر

ســـــــــر و ته نــــــــدارد…

[ شنبه هفتم بهمن 1391 ] [ 17:52 ] [ رارا ]

[ ]

هر دو شکستیـــــم،

تو قلبـــــم را ، من غــــرورم را


هر دو رقصیــــــدیم،

تو با دیــــگری ، من با ســــازهای تو


هر دو بــــــازی کردیم،

تــــــو با من ، من با ســــــر نوشتم


و در آخــــر ...

هر دو پـــی بردیم


تو به حمــــاقت من ، و من به پســـــت بودن تـــو


آری ..


این شبــــاهت های متـــــفاوت هر روز آشــــــکارتر می شوند...

[ چهارشنبه چهارم بهمن 1391 ] [ 14:45 ] [ رارا ]

[ ]

نوشتـــــــه هـ ـایم را مـی خوانند و می گـــــویند چهـ زیبــــــا....

راســــــــــــتی!!!

 

درد هایـــــ آدم هـــــــا زیـبایی دارد؟! ..


.

[ چهارشنبه چهارم بهمن 1391 ] [ 13:32 ] [ رارا ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،